Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Содержание » ХДАУ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

140 РОКІВ

 

 

1 Факультети: агрономічний, біолого-технологічний, рибного господарства та природокористування, водного господарства, будівництва та землевпорядкування, економічний.

В останні десятиріччя в світі все більше уваги надають пошуку шляхів збереження енергоресурсів, які одержують з відновлюваної енергії, в тому числі, шляхом використання  рослинної сировини. Перш за все, це пов'язано з очікуваним значним подорожчанням викопних джерел енергії і загрозою вичерпання їх запасів.

 

Проблематикою енергозбереження, теплоізоляцією будівель в університеті займається кафедра будівництва - випускаюча за напрямом  підготовки будівництво. Підготовка спеціалістів  будівельного профілю у Херсонському державному аграрному університеті ведеться з  1974 року.  На сьогоднішній день кафедрі будівництва підпорядковується науково-навчальна лабораторія експертиз будівельних матеріалів і конструкцій. У складі кафедри функціонує навчально-виробнича майстерня.  Кафедру  будівництва очолює дійсний член Академії будівництва України, Заслужений винахідник України, неодноразовий учасник міжнародних форумів Fib, fib, IABSE та ін., що відбулися в Японії, Нідерландах, Італії, Норвегії, Індії, Бразилії, Чехії, Польщі та інших країнах, Чеканович М.Г.

 

Кафедра будівництва  веде підготовку фахівців з  спеціальності  «Промислове та цивільне будівництво» за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр. На кафедрі також працює аспірантура.

 

Студенти цієї спеціальності, окрім дисциплін фундаментального і гуманітарного блоків, вивчають численні спеціалізовані дисципліни, в яких розкриваються особливості роботи, сфери застосування, принципи експлуатації  виробів  та будівельних матеріалів, які призначені для теплової ізоляції конструкцій будівель і споруд. Вибір того чи іншого матеріалу здійснюється у відповідності з вимогами державних  стандартів до матеріалу і його технічними характеристиками.

 

Так серед дисциплін, пов'язаних безпосередньо  з професіональною орієнтацією являються: "Теплоенергозберігаючі конструкції будівель і споруд"; "Будівельне матеріалознавство"; "Архітектура та будівельні конструкції"; "Випробування будівельних конструкцій на основі наукових досліджень", "Реконструкція будівель і споруд"; "Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій"; "Випробування будівельних конструкцій на основі наукових досліджень" та інші.

 

Результатом засвоєння теоретичних знань і підтвердження освітнього рівня по вибраній спеціальності є дипломне проектування. Теми дипломних робіт різноманітні починаючи від новобудов до реконструкції будівель, при цьому  кожна робота торкається теми енергозабезпечення  об'єкту, як традиційними видами енергії, так і з використанням поновлюваних джерел енергії; пред'явлені вимоги до енергоефективності, а також  визначення класифікації будинків за показниками енергоефективності; розробка теплоізоляційного захисту огороджувальних конструкцій на основі мінімальних вимог до конструктивних елементів будинків чи загального питомого споживання енергії для опалення;  визначають економічно доцільний рівень теплозахисту будинків, який повинен бути оптимальним як в теплотехнічному так і в економічному відношенні за приведеними затратами.  При виконанні дипломних робіт студент враховує усі термореноваційні заходи згідно існуючих в Україні державно  будівельних норм і стандартів.

 

Упродовж останніх років кафедра будівництва плідно співробітничає з проектними організаціями в проведенні енергоаудиту у випадках планування ремонтних, термодернізаційних та інших робіт, при проектуванні будинків і споруд, що опалюються, при новому будівництві, реконструкції й капітальному ремонті (термомодернізації), при проведенні енергетичного обстеження будівель і споруд, обстеження технічного стану та теплотехнічних властивостей огороджувальних конструкцій і інженерних мереж об’єктів.

 

Співробітники кафедри будівництва брали участь в розробці  проектів із сучасними енергоефективними архітектурно-технічними рішеннями на основі найефективніших матеріалів, виробів та технологій та здійснювали проектування огороджувальних конструкцій будинків   із забезпечення європейських підходів з енергозбереження на підставі теплотехнічних параметрів  таких об’єктів: «Регіональний торгово-розважальний центр «Фабрика» у м. Херсон по вул. Залаегерсег, 18; Торгово-розважальний центр «Фабрика-2» у м. Запоріжжя по вул. Набережна магістраль»; «Будівництво заводу з виробництва гофрокартону та гофротари «Дунопак» по вул. Гвардійській в м. Цюрупинськ»; «Будівництво чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку по орендованій земельній ділянці по вул. Молодіжній,1 в м. Херсон»; «Будівництво десятиповерхового багатоквартирного будинку по проспекту Сенявина в районі будинку №152 в м. Херсон»; «Будівництво торгово-офісного центру з автосалоном і станції технічного обслуговування по вул. Гвардійська, 138 в м. Цюрупинськ»; «Реконструкція цілісного майнового комплексу по вул. Пролетарській, 101 і адмінбудівлі по ул. Пролетарська, 101/2 в р. Цюрупинськ під магазин промислових товарів»; «Реконструкція кінотеатру «Україна» під кінотеатр з кіновідео комплексом з прибудовою і побудовою по проспекту Ушакова,45 в м. Херсон»; «Реконструкція акушерсько - гінекологічного відділення ХОКЛ під перитональний центр по проспекту Ушакова, 56 в м. Херсон»; «Реконструкція спортзалу під магазин промислових товарів по Миколаївському шосе в м. Херсон».

 

Кафедра ботаніки та захисту рослин під керівництвом проректора з наукової роботи, д.с-г.н., професора Федорчука М.І. розробляє енергоефективні біологічні рослини, серед яких сорго, енергетична верба, енергетичний тополь, міськантус, світчграс (просо лозовидне), сіда багаторічна.

 

Вважається, що на найближчу перспективу питома вага біопалива в загальних об'ємах пального складатиме до 10% з подальшим зростанням. Разом з тим сучасна енергетика України значною мірою базується на імпорті енергетичної сировини – нафти, газу, бензину, ціна на які постійно росте.

 

Виробництво біологічних видів палива – біоетанолу, біодизеля, біогазу, тощо є пріоритетним напрямом в сучасному світовому виробництві рідкого палива. За даними світових експертів, в світі (2012 р.) налічувалося 637 заводів з виробництва етанолу загальною потужністю 80,6 млн тонн. Завдяки додаванню біоетанолу до бензину, економія нафти тільки в 2010 році, складала 50,7 млн тонн, що дорівнює річному споживанню її в Нідерландах і Польщі разом узятих. Найбільшими виробниками біоетанолу в світі є: США – 54,3%, Бразилія – 33,7, Китай – 2,8, Канада – 1,8, інші країни – 7,4%.

 

Сорго цукрове – чудова біологічна сировина для отримання етанолу, особливо для умов з недостатньою природною вологозабезпеченістю, до  яких відноситися південні області України і, особливо Херсонська область. Для вирощування сорго цукрового необхідно використовувати сучасні сорти і гібриди з високим рівнем посухостійкості, солевитривалі з високим вмістом цукрів у зеленій масі. При переробці зеленої маси на сироп пріоритетне значення мають сучасні ресурсоощадні та екологічно безпечні технології. Термін окупності капіталовкладень – 2-3 роки.

 

МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

-проектування енергозберігаючих теплоізоляцій будівель;

-розробка енергетичного паспорту будівель;

-лабораторне визначення характеристик будівельних матеріалів та випробування конструкцій;

-забезпеченість трудовими ресурсами, висококваліфікованими фахівцями і ученими-консультантами;

-наявність в Херсонській області великої кількості малопродуктивних земель, які можна використати для вирощування сорго;

-наявність розгалуженої транспортної інфраструктури;

-можливість застосування сучасних ресурсоощадних технологій вирощування сорго із застосуванням потужної сільськогосподарської техніки;

-можливість використання сучасних технологій переробки сорго цукрового на біоетанол;

-відсутність конкуренції на внутрішньому ринку, а також підвищення попиту на біопаливо, особливо, країн Європейського Союзу.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ: 

-впровадження сучасних енергозберігаючих технологій;

-проектування ефективної теплоізоляції будівель;

-впровадження сучасних безвідходних технологій;

-реалізація біоетанолу на внутрішньому і зовнішньому ринках; 

-реалізація відходів виробництва біоетанолу з сорго цукрового у вигляді цінних кормів підприємствам тваринницької галузі;

-використання значного наукового і виробничого потенціалу;

-організація насінництва сорго цукрового і реалізація високоякісного насінного матеріалу.

 

ПРОПОЗИЦІЇ ІНВЕСТОРУ: 

 

Реалізація проекту спрямована на створення крупної інноваційної компанії, яка об'єднує підприємства, що спеціалізуються на проектуванні теплоенергозбереження та виготовленні теплоізоляційних матеріалів, вирощуванні зеленої маси сорго цукрового, і переробні підприємства.

 

Розробниками є менеджерами і науковими консультантами. Інвестори є співвласниками підприємств.

 

Контакты:

м.Хесрон, вул.Рози Люксембург,23

E-mail: office@ksau.kherson.ua

Логин:
Пароль:
Регистрация | Забыли пароль?

Календарь

Январь 2019

Год назадГод вперед
ПнВтСрЧтПтСбВс
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новостей за этот период нет